Wllkomm, Net agelogged aloggen
siggy

Linster Plakken

RASCHTE KANNS DE DONO
An de Waggon
17.00 EUR

RASCHTE KANNS DE DONO

Best-Nr.CD106

13 Lidder di ert Liewe vernneren

Koffi to go - Ho Kuss bo Kuss - Et wor net keen - Kleng Kniwwlereien
Ma elo kee mer en Ouer - Vache glift - Mi Kni deet mi wi wi din
DAen zou an derduerch - Hei bei mir - Ech si frou featuring MONICA
Ech komme net mi dropp - Spill net mam Feier
Ech man dech namol richteg frou

Fir ze lauschtert klickt op PLAY

Koffi to go 01 - Koffi to go
Ho Kuss bo Kuss 02 - Ho Kuss bo Kuss
Et wor net keen 03 - Et wor net keen
Kleng Kniwwlereien 04 - Kleng Kniwwlereien
Ma' elo kee mer en Ouer 05 - Ma' elo kee mer en Ouer
Vache glift 06 - Vache glift
Mäi Knéi deet méi wéi wi däin 07 - Mi Kni deet mi wi wi din
D'Aen zou an derduerch 08 - D'Aen zou an derduerch
Hei bei mir 09 - Hei bei mir
Ech si frou featuring Monica 10 - Ech si frou featuring Monica
Ech komme net méi drop 11 - Ech komme net mi drop
Spill net mam Feier 12 - Spill net mam Feier
Ech man dech namol richteg frou 13 - Ech man dech namol richteg frou
Di Grisst Hitten!
An de Waggon
17.00 EUR

Di Grisst Hitten!

Best-Nr.CD83

Moss am Bic - Trei Sei - Mady muuv your Baddy - Dck Dnnen - He Hejo - Fofzng Punkten - Schwabbelrock - En Humpe fir de Jos - Onse Bier -Amore al dente - On se Biitsch - Dee Klengen do - Weila - Chachacha am Pijama - Zwou Bulle Mocca - Wondervull - Petz mir sin um Netz - Zirtakiki Dnz - Natascha - Valenzia - Lonie - Gigi l'amoroso

All di beschten Jang Linster Produktiounen op enger CD.

Moss am Bic - Fausti 01 - Moss am Bic - Fausti
Trei Sei - Trei Sei 02 - Trei Sei - Trei Sei
Maddy muuv your baddy - Lex Labber 03 - Maddy muuv your baddy - Lex Labber
Déck Dännen - Püzafaba 04 - Dck Dnnen - Pzafaba
He Hejo - Trei Sei 05 - He Hejo - Trei Sei
Fofzéng Punkten - Dieter Desquiotz 06 - Fofzng Punkten - Dieter Desquiotz
Schwabbelrock - Fausti 07 - Schwabbelrock - Fausti
En Humpen fir de Jos - Trei Sei 08 - En Humpen fir de Jos - Trei Sei
Onse Béier - Fausti 09 - Onse Bier - Fausti
Amore al dente - Diesel on tour 10 - Amore al dente - Diesel on tour
On se Biitsch - Fausti 11 - On se Biitsch - Fausti
Dee Klengen do - Trei Sei 12 - Dee Klengen do - Trei Sei
Weila - Lex Labber 13 - Weila - Lex Labber
Chachacha am Pijama - Fausti 14 - Chachacha am Pijama - Fausti
Zwou Bulle Mocca - Fausti 15 - Zwou Bulle Mocca - Fausti
Wondervull - Dieter Desquiotz 16 - Wondervull - Dieter Desquiotz
Petz mir sin um Netz - Fausti 17 - Petz mir sin um Netz - Fausti
Zirtakiki Daenz - Fausti 18 - Zirtakiki Daenz - Fausti
Natascha - Fausti 19 - Natascha - Fausti
Valenzia - Fausti 20 - Valenzia - Fausti
Leonie- Olio Galanti 21 - Leonie- Olio Galanti
Gigi l'amoroso - Fausti 22 - Gigi l'amoroso - Fausti
Fiesta mam Fausti
An de Waggon
17.00 EUR

Fiesta mam Fausti

Best-Nr.CD42

Zwou Bulle Mocca - Chachacha am Pijama - Htt ech gutt en Hummer ... ech hun eng Mustik an der Kummer - Fata Morgana Do uewen op der Kopp (Schlnnermaarnech) - De Moukeking Ksse kann en - 'T as Vakanz - On se Biitsch mcht et quiitsch Dee wissen Hei - 'T as ze deia op der Playa - Petz mir sin um Netz.

Dat hei as di eenzeg Plack di ee wiirklech muss hun ... fir eng Fiesta ze man.

Zwou Bulle Mocca 01 - Zwou Bulle Mocca
Chachacha am Pyama 02 - Chachacha am Pyama
Hätt ech gutt en Hummer 03 - Htt ech gutt en Hummer
Fata Morgana 04 - Fata Morgana
Do uewen op der Kopp 05 - Do uewen op der Kopp
De Moukeking 06 - De Moukeking
Kësse kann en 07 - Ksse kann en
't as Vakanz 08 - 't as Vakanz
On se Biitsch 09 - On se Biitsch
Dee Wäissen Hei 10 - Dee Wissen Hei
't as ze deia op der Playa 11 - 't as ze deia op der Playa
Petz mir sin um Netz 12 - Petz mir sin um Netz
Fausti - Zirtakiki Dnz
An de Waggon
9.00 EUR

Fausti - Zirtakiki Dnz

Best-Nr.CD67

Wi all Joer as et de FAUSTI deen m ds Zit fir Stmmung a gutt Laun suergt: hie sngt a rppt vun enger pretty Moss vu Mikonos matt wonderfull Zazicki. An wi dat dohannen sou Uzoo as, gt do gefeiert, gedronk a gedanzt ewi dFatz um Bengel. Mee opgepasst nt iwwerdreiwen soss knnt dAkropoliss. Den Zirtakiki Dnz as eng Single CD: Mam original Zirtakiki Dnz, eng Radio-Versioun eng Folklor Versioun, eng KARAOKE-Versioun fir selwer ze sangen an eng Siesta-Versioun. DLi Marteling huet dChorographie vum Zirtakiki gemaach, dofir heescht et ds Fuesend: Come on rsel your Toot.

Zirtakiki Dänz 01 - Zirtakiki Dnz
Specktakel
An de Waggon
17.00 EUR

Specktakel

Best-Nr.CD64

12 Specktakulr Party Lidder mam Fausti, Pzafaba, Rich Browers, Trei Sei.

Pompje Pilatus - Moss am Bic - 0190 666 666 - Feier am Stri - Peppi komm -
He Hejo - Knleng Kniwwlereien - Haschisch am Harem - Caf ol - mat Rousen -
Am Mo - Sankt Valentin.

Pompje Pilatus 01 - Pompje Pilatus
Moss am Bic 02 - Moss am Bic
0190 666666 03 - 0190 666666
Feier am Stréi 04 - Feier am Stri
Pëppi Komm 05 - Pppi Komm
He Hejo 06 - He Hejo
Kleng Kniwwelereien 07 - Kleng Kniwwelereien
Haschisch am Harem 08 - Haschisch am Harem
Café Olé 09 - Caf Ol
Mat Rousen 10 - Mat Rousen
Am Mo 11 - Am Mo
Sankt Valentin 12 - Sankt Valentin
Fuesparty mam Fausti
An de Waggon
17.00 EUR

Fuesparty mam Fausti

Best-Nr.CD04

Zu Arel op der Knippchen - Ei, ei, ei, ei mir hu gekachte Kis - Fei Leit gin zu Fouss - Manila - Klengen Himpchen - Schwabbelrock - Op engem klengen Dueref - Neen di Schnss - O wat e liwe Mnnchen - Un der Atert - Ltzebuerger Spezialititen - De Metti leeft dem Ketti - Git mer nach eng Drppchen - Kttchen, Kttchen - Di Al mam Sak - O Hmelmaus - De Schmadd - Wa mir Football spillen - Natascha - Wien huet di Cocosnoss geklaut - D'Sichegaass - Ech sin de schine Poli - D'Hiechtercher aus der Stad.

Zu Arel op der Knippchen 01 - Zu Arel op der Knippchen
Klengen Himpchen 02 - Klengen Himpchen
Schwabbelrock 03 - Schwabbelrock
Op engem klengen Dueref 04 - Op engem klengen Dueref
De Metti leeft dem Ketti 05 - De Metti leeft dem Ketti
Natascha 06 - Natascha
Wien huet di Kokosnoss geklaut 07 - Wien huet di Kokosnoss geklaut
d'Madammen aus der d'Sichegaass 08 - d'Madammen aus der d'Sichegaass
Juxparty mam Fausti
An de Waggon
17.00 EUR

Juxparty mam Fausti

Best-Nr.CD10

D'Lidd vum Muselgreechen - Brngt ons Wuermeldnger hir - D'Fscher an d'Jer - Gmmer eng Bees - Prost alleguer - Een ale Geck - Dem Wirsch sng Wueden - Tino Tino - Eng ongeheiesch Freiesch - Onse Bier deen as gutt - Et sin dng grouss onschlleg An - Mi liwe Jang gi nt a China - O Marjnnchen - Aarm an ellen - D'Kadette vun der Sprtz - Mir sin um Dill - Bommen a Kanounen - Haschich am Harem - Charel Charel - E Stck vum Glck - Komm mng Daifchen - Schlippi Schlippi - Zuang.

d'Lidd vum Muselgreechen 01 - d'Lidd vum Muselgreechen
Tino Tino. 02 - Tino Tino.
d'Pierle vum Da 03 - d'Pierle vum Da
Onse Béier 04 - Onse Bier
Et sin deng grouss onschèelleg Aen 05 - Et sin deng grouss onschelleg Aen
Mäi léiwe Jang 06 - Mi liwe Jang
Haschisch am Harem 07 - Haschisch am Harem
Charel Charel 08 - Charel Charel
Valenzia 09 - Valenzia
Bella Bulla
An de Waggon
17.00 EUR

Bella Bulla

Best-Nr.CD42-2

E Mega Mocca Mix am Techno Fiwer: 'T huet keng Schlappen un Am Mo - Ppi komm mer musse gon - Bella Bulla - Natascha - Popcorn - Di al mam Sak - Speck as Speck - Nach Speck - Haut as nt mur - Ppi nt - O Susanna hues du dng Fiss gewsch- A nach eng Kier Zwou Bulle Mocca, awer e bssen aneschtes.

'T huet keng Schlappen un 01 - 'T huet keng Schlappen un
Am Mo 02 - Am Mo
Pëpi komm mir musse gon 03 - Ppi komm mir musse gon
Bella Bulla 04 - Bella Bulla
Natscha 05 - Natscha
Popcorn 06 - Popcorn
Bella Bulla 07 - Bella Bulla
Déi al mam Sak 08 - Di al mam Sak
Speck as Speck 09 - Speck as Speck
Nach Speck 10 - Nach Speck
Haut as nët Mur 11 - Haut as nt Mur
Bella Bulla 12 - Bella Bulla
Pëp du nët 13 - Pp du nt
Oh Susanna 14 - Oh Susanna
Zwou Bulle Mocca 15 - Zwou Bulle Mocca
Olio Galanti & Zilvester Orchester
An de Waggon
17.00 EUR

Olio Galanti & Zilvester Orchester

Best-Nr.CD66

Den Olio as aus enger Zit an der d'Mnner nach Kavalier waren. Charmant, elegant, an diskret, an en huet eng Stmm wi nmmen all Jorhonnert eng erfir brngt, douce ewi Saamett a waarm ewi Lava. Hie sngt fir si klenge Bijou, fir d'Lola a fir d'Anglique 'Du kanns din Herz keng zweemol verschenken'. Dem Irne sngt hien 'Je t'aime comme la Bottercrme' mee hie sngt och dem Lonie, well et weess ee jo nie. Et as Musk di den Heren esou an d'Been geet dass se souguer nees Loscht hun fir matt hirer egener Fra ze danzen, a wa nt, sngt den Olio: Dammentour, mon Amour fir all di di hiirt Herz mol verluer. CD Olio Galanti mam Zilvester Orchester 18 Lidder fir ze danzen an ze dreemen Dammentour - Brillantine - Klenge Bijou - Du kanns din Herz keng zweemol verschenken - Lonie - Je t'aime comme la Bottercrme - Lola Ka mch einfach nt entscheeden - Anglique, 't mcht just emol klick Jo a neen - Dag a Nuechtegeilchen - Mamma danz Mambo - Kleng schei Bei Wann am Summer d'Blumme blien - Dir as dat dach alles puup egal Triny Triny - Oh wat bas du sou lackeleg - Spill nt mam Feier Mat Dnz aus den 20er Joren: Foxtrott, Tango, Englesch Waltz, Quickstep, Rumba a Mambo.

Damentour 01 - Damentour
Léonie 02 - Lonie
Mamma danz Mambo 03 - Mamma danz Mambo
O verzei méch Angélique 04 - O verzei mch Anglique
Je t'aime comme la Bottercrème 05 - Je t'aime comme la Bottercrme
Brillantine 06 - Brillantine
Klenge Bijou 07 - Klenge Bijou
Du bass esou lackeleg 08 - Du bass esou lackeleg
Spill nët mam Feier 09 - Spill nt mam Feier
Wann am Summer d'Blumme bléien 10 - Wann am Summer d'Blumme blien
Triny Triny 11 - Triny Triny
Lola 12 - Lola
Du kanns däin Häerz keng zweemol verschenken 13 - Du kanns din Herz keng zweemol verschenken
Dir as dat dach puup egal 14 - Dir as dat dach puup egal
Kleng schei Bei 15 - Kleng schei Bei
Jo a Neen 16 - Jo a Neen
Ka méch nët entscheeden 17 - Ka mch nt entscheeden
Dag an Nuechtegeilchen 18 - Dag an Nuechtegeilchen
Olio Galanti BAL wi frier
An de Waggon
19.00 EUR

Olio Galanti BAL wi frier

Best-Nr.CD98

10 Joer no dem fantastesche Succs vum Olio Galanti
hei di 2. CD zesumme mam Zilvester Orchster

BAL wi frier

17 Lidder fir sch namol richteg z'amesieren.
Dee freie geet sief, gutt gekleet. Op dsem CD geet et
m vill Lift, schi Gefiller a fantastesch Saachen.

BAL wi frier ass eng emoleg CD am Vinyl-look.

Dat Bescht kriss du geschenkt 01 - Dat Bescht kriss du geschenkt
Weis emol wa's de hues! 02 - Weis emol wa's de hues!
Féier mech 03 - Fier mech
Alles geet an d'Rei 04 - Alles geet an d'Rei
Meng Frëndin wëll méi dënn ginn 05 - Meng Frndin wll mi dnn ginn
L'amour est un bouquet de violettes 06 - L'amour est un bouquet de violettes
Bleif schéin um gudde Wee 07 - Bleif schin um gudde Wee
Dee freie geet sief gudd gekleet 08 - Dee freie geet sief gudd gekleet
Hie koum ower ni an de Schweess 09 - Hie koum ower ni an de Schweess
Dat Schéinstent vun en all 10 - Dat Schinstent vun en all
Këssen Iech op d'Hand Madame 11 - Kssen Iech op d'Hand Madame
't ka souvill geschéien 12 - 't ka souvill geschien
Panne am A 13 - Panne am A
Kaviar a Schokela 14 - Kaviar a Schokela
Nëmmen du 15 - Nmmen du
Meng Plaz ass hei 16 - Meng Plaz ass hei
Dreem Häerzi, dreem! 17 - Dreem Herzi, dreem!
'T as Kiirmes am Duerf
An de Waggon
17.00 EUR

'T as Kiirmes am Duerf

Best-Nr.CD16

An de Fausti spillt op der Harmonika: 'T as Kiirmes am Duerf - Etoile des neiges - Alo ah - Charel Charel - Tschiu tschiu - Verlaangeren - An Amerika - D'Pierle vum Da - Sous le ciel de Paris - D'Sigfridds Schlass - Mexican Hat Dance - Gigi l'Amoroso - Een zwee dri jumm di Al - Den Hmmelsmarsch - D'Hemelmaus - D'Jongeselleliewen - Een zwee dri wie geet mat - D'Joffer Marie-Madeleine - D'Hutschel mat der Butschel - Bummelpitruss

't as Kiirmes am Duerf 01 - 't as Kiirmes am Duerf
de Kiirmesjang 02 - de Kiirmesjang
Dammentour 03 - Dammentour
Rondrem d'Kiirmes 04 - Rondrem d'Kiirmes
fir d'Kiirmesgäscht 05 - fir d'Kiirmesgscht
den Hämmelsmarsch 06 - den Hmmelsmarsch
en Tour iwwer d'Kiirmes 07 - en Tour iwwer d'Kiirmes
en Tango fir de Papp 08 - en Tango fir de Papp
Kiirmespolka 09 - Kiirmespolka
De leschten Tour 10 - De leschten Tour
PLANET reloaded 10 Joer dono
An de Waggon
17.00 EUR

PLANET reloaded 10 Joer dono

Best-Nr.CD2010-44

13 jonk Ltzebuerger Gruppe spillen 13 al Ltzebuerger Lidder.

2 Pond de Kilo - Eternal Tango
DZigarett fal{CER}o
De Charel Grannys Favouritz
E Bild vun engem Mann - Daniel Balthasar
De Jangli Exemo
Fir wat ? - Serge Tonnar
Neen di Schnss Spleen
On se biiitsch - de lb
De schine Poli - Sonido Profundo
Hei Kann Ech Nt Bleiwen - FUNK:REICH
Firwat ? - Raquel Barreira
An Amerika - Carradine
Trei Sei - Orchester Tun & Misch

Eternal Tango - 2 Pond de Kilo 01 - Eternal Tango - 2 Pond de Kilo
Eric fal(CER)'o - D'Zigarett 02 - Eric fal(CER)'o - D'Zigarett
Granny's favorites - De Charel 03 - Granny's favorites - De Charel
Daniel Balthasar - E Bild vun engem Mann 04 - Daniel Balthasar - E Bild vun engem Mann
Exemo - De Jangli 05 - Exemo - De Jangli
Serge Tonnar - Firwat 06 - Serge Tonnar - Firwat
Funk:reich - Hei kann ech net bleiwen 07 - Funk:reich - Hei kann ech net bleiwen
Spleen - Neen dei Schnëss 08 - Spleen - Neen dei Schnss
De Läb - On se Biitsch 09 - De Lb - On se Biitsch
Sonido Profundo - Ech sin de schéine Poli 10 - Sonido Profundo - Ech sin de schine Poli
Carradine - An Amerika 11 - Carradine - An Amerika
Raquel Barreira - Firwat 12 - Raquel Barreira - Firwat
Orchester Tun and Misch 13 - Orchester Tun and Misch
WONDERVULL Hesper Katsch
An de Waggon
17.00 EUR

WONDERVULL Hesper Katsch

Best-Nr.CD79

12 Partybrller vum DIETER DESQUIOTZ ewi: DE PECHERT SONG - ALLES AM GRFF - VERZEI MER - SEX RICHTEGER - EE FAUX PAS - ABRACADABRA - MAT 21 JOER - AM HIMMEL - ECH WLL NMMEN DE JRME a natiirlch WONDERVULL Hesper Katch mat KARAOKEE Versioun fir selwer ze dichten an ze sangen.

Wondervull 01 - Wondervull
Alles am Grëff 02 - Alles am Grff
Verzei mer (Dommen Dommen) 03 - Verzei mer (Dommen Dommen)
Sex Richteger 04 - Sex Richteger
De Pechertsong 05 - De Pechertsong
Ee faux pas 06 - Ee faux pas
Fofzéng Punkten 07 - Fofzng Punkten
Abracadabra 08 - Abracadabra
Mat 21 Joer 09 - Mat 21 Joer
Am Himmel 10 - Am Himmel
De Jérôme 11 - De Jrme
Wondervull (Karaoké) 12 - Wondervull (Karaok)
Anne Plakt Versioun 13 - Anne Plakt Versioun
Trei Sei
An de Waggon
17.00 EUR

Trei Sei

Best-Nr.CD52

Mat dser Plack sin d'Sauerdall Musikanten, wi se eigentlech heeschen, bekannt gin. Trei Sei - Di al Meiesch - Gudd Jongen - Wat bas du sou lif - Sal dir alleguer E klenge Bukki Blummen - Nach en Humpe fir de Jos! - Vakanz am Eislck Ech hu bei mengem Wiert en dcke Steen am Briet - Kuck mir mol an d'Aen Owes beim Kamin - Siss Griss - Sauerdaller Hochzitsmarsch. Fir eng gutt Party brauch een einfach dsen CD.

Trei Sei 01 - Trei Sei
Déi al Meiesch 02 - Di al Meiesch
Gudd Jongen 03 - Gudd Jongen
Wat bas de sou Léif 04 - Wat bas de sou Lif
E klenge Bukki Blummen 05 - E klenge Bukki Blummen
En Humpen fir de Jos 06 - En Humpen fir de Jos
Kuck mol d'Sonn 07 - Kuck mol d'Sonn
Sallü dir alleguer 08 - Sall dir alleguer
Vakanz am Eislék 09 - Vakanz am Eislk
Séiss Gréiss 10 - Siss Griss
Bei méngem Wiert 11 - Bei mngem Wiert
Kuck mir mol an d'An 12 - Kuck mir mol an d'An
Owes beim Kamäin 13 - Owes beim Kamin
Sauerdaller Hochzäitsmarsch 14 - Sauerdaller Hochzitsmarsch
Alles Gudds
An de Waggon
17.00 EUR

Alles Gudds

Best-Nr.CD59

Millioune Blummen - Et as sou schin bei dir ze sin - Wilt e bsse bei dir sin Min Herz dat schlit winst dir lo d'Kopplabunz - Eisen dcke Muppes Sauerdaller Hochzitsblues - En Hexeschoss as e Genoss - Fir mmer trei - Hppi Auer op der Sauer - Feierrout sin d'Rousen - Hallo Dr. Peffer, Halleluja, ech hu Lais u mnger Tuja

Eng Plack mat vill Herz.

Alles Gudds 01 - Alles Gudds
Et as sou schéin bei dir ze sin 02 - Et as sou schin bei dir ze sin
Millioune Blummen 03 - Millioune Blummen
Hallo Dr. Peffer 04 - Hallo Dr. Peffer
Feirrout sin d'Rousen 05 - Feirrout sin d'Rousen
Wéilt e bësse bei dir sin 06 - Wilt e bsse bei dir sin
Mäin Härz dat schléit wéinst dir lo d'Kopplabunz 07 - Min Hrz dat schlit winst dir lo d'Kopplabunz
Eisen décke Muppes 08 - Eisen dcke Muppes
Sauerdaller Hochzäitsblues 09 - Sauerdaller Hochzitsblues
En Hexeschoss as e Genoss 10 - En Hexeschoss as e Genoss
Fir ëmmer trei 11 - Fir mmer trei
Op der Nordstrooss 12 - Op der Nordstrooss
Zéi mol d'Bremms 13 - Zi mol d'Bremms
Häppi Auer op der Sauer 14 - Hppi Auer op der Sauer
AMORE al dente - DIESEL on tour
An de Waggon
9.00 EUR

AMORE al dente - DIESEL on tour

Best-Nr.CD75

Hey Bella Mozarella, ech si ganz Ravioli - komm a bleif bei mir fir mmer quatro stagioni. - Looss deen alen Saltimbocca mortadella - basta pasta doloroso bagatella.

Oh Bella Mozarella, avanti la Caretta - mir brennen duerch mir hu keng Suerg komm mir ginn etta - e Baci hei e Baci do, romanticco Luna, an ech gi lo druna.

Amore mi Amore, Dolce vita attenzione - Amore mi Amore, Presto presto sti schon ready am Kalzone

AMORE al dente, AMORE al dente, AMORE al dente

Amore al Dente 01 - Amore al Dente
Beierparty
An de Waggon
17.00 EUR

Beierparty

Best-Nr.CD24

Blosmusek mam Orchester Jang Linster: D'Sigfridds-Schlass - De Feierwon - Klengen Himpchen - Gf mer eng Bees - Dee freie geet sief gutt gekleed - D'Kadette vun der Sprtz - Den Hexemeeschter Op engem klengen Dueref - D'Meedche vu Gtzen - Loosst mer nach e Pttchen drenken - Manila - Ei, mir hu gekachte Kis - Neen di Schnss - Hei kann ech nt bleiwen - Chibberli - Klenge Mnnchen - Hich de Bockel voll Gepck - Grng as de Bsch - Den im Steffen - Pik Polka - 'T si vill schi Rousen an der Stad.

d'Sigfrids Schlass 01 - d'Sigfrids Schlass
Klengen Himpchen. 02 - Klengen Himpchen.
Gë'mer eng Bees 03 - G'mer eng Bees
Op engem klengen Dueref 04 - Op engem klengen Dueref
d'Pierle vum Da 05 - d'Pierle vum Da
Manila 06 - Manila
d'Béierpolka 07 - d'Bierpolka
d'Hiechtercher aus der Stad 08 - d'Hiechtercher aus der Stad
Chibberli 09 - Chibberli
Héich de Bockel 10 - Hich de Bockel
'T si vill schéi Rousen 11 - 'T si vill schi Rousen